Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ มทรก.

"เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน"

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

Download   new

 

ระบบ CHEQA ปีการศึกษา 2557 เปิดใช้งานแล้ว

(กรุณา "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จาก สกอ.

Click

 

ข้อมูลนักศึกษา แบ่งตามหลักสูตร

จำนวนนักศึกษาคงอยู่   new

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   new

*หากมีข้อสงสัย สามารถคอมเมนต์เซลล์ภายในไฟล์ได้

 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 24 ส.ค - 3 ก.ย. 2558

Download   new

แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

Download   new

 

รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

Download   new

*ให้ผู้ตรวจทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่านเองด้วยครับ

หากมีจุดที่ต้องการแก้ไข ให้ใส่คอมเมนต์ไว้ที่เซลล์นั้นได้ครับ

 

การกำหนดรหัสหลักฐานสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

Download

 

Log In