• 022879600 #1176, ภายใน 7062
  • qa@mail.rmutk.ac.th

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม

1. กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

(สำหรับนักศึกษา) รายละเอียด Click

2. แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

(สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา) รายละเอียด Click

Chakrarin Chanprasert
Chakrarin